google ads

Compaq AlphaServer SC20 Memory

Maximum Memory 2GB per FD20L node, 256GB with 128 node
Memory Slots 6 Sockets (2 banks of 4) per DS20L node
non-removable base memory 0MB
Search By Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z