google ads

LG Electronics GB110 Phone Memory

Maximum Memory 2GB MicroSD
Memory Slots 1 Slot for MicroSD (TransFlash)
non-removable base memory 0MB

Search By Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z