google ads

Gigabyte Notebook Series Memory

E1500
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
HA91 Notebook
256MB Gigabyte DDR400 PC3200 DDR 200-pin SODIMM (p/n GIGA-AIW)256MB Gigabyte DDR400 PC3200 DDR 200-pin SODIMM (p/n GIGA-AIW)  $9.98
512MB Gigabyte DDR400 PC3200 DDR 200-pin SODIMM (p/n GIGA-AKG)512MB Gigabyte DDR400 PC3200 DDR 200-pin SODIMM (p/n GIGA-AKG)  $15.98
1GB Gigabyte DDR400 PC3200 DDR 200-pin SODIMM (p/n GIGA-AHK)1GB Gigabyte DDR400 PC3200 DDR 200-pin SODIMM (p/n GIGA-AHK)  $29.98
i1520M
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB (1X4GB) Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB (1X4GB) Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
i1520N
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB (1X4GB) Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB (1X4GB) Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
InNote i1320
1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)  $9.98
2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)  $12.98
InNote Q1458P/L/M/V (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)  $14.98
InNote Q1458P/L/M/V (DDR2-800MHz)
512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)  $9.98
1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)  $9.98
2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)  $12.98
InNote Q1580P/L/M/V (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)  $14.98
InNote Q1580P/L/M/V (DDR2-800MHz)
512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)  $9.98
1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)  $9.98
2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)  $12.98
M704 Notebook
256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)  $4.98
512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)  $4.98
M1005
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
M1305
1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)  $9.98
2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)  $12.98
N201 Notebook
128MB Gigabyte PC2100 DDR 266 200 Pin Sodimm Memory (p/n GIGA-APA)128MB Gigabyte PC2100 DDR 266 200 Pin Sodimm Memory (p/n GIGA-APA)  $6.98
256MB Gigabyte Laptop 200pin PC2100 SODIMM (p/n GIGA-XDN256)256MB Gigabyte Laptop 200pin PC2100 SODIMM (p/n GIGA-XDN256)  $9.98
512MB Gigabyte L3 Series 200p PC2100 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDN512)512MB Gigabyte L3 Series 200p PC2100 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDN512)  $13.98
1GB Gigabyte N201 Notebook PC2100 DDR266 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-266-S)1GB Gigabyte N201 Notebook PC2100 DDR266 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-266-S)  $29.98
N203 Notebook
256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)  $9.98
512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)  $13.98
N203 (Black) Notebook
256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)  $9.98
512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)  $13.98
N211U Notebook
256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)  $9.98
512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)  $13.98
1GB Gigabyte N211U Laptop PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-333-S)1GB Gigabyte N211U Laptop PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-333-S)  $19.98
N411 Notebook
256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)  $9.98
512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)  $13.98
1GB Gigabyte N211U Laptop PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-333-S)1GB Gigabyte N211U Laptop PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-333-S)  $19.98
N501 Notebook
256MB Gigabyte Laptop 200pin PC2100 SODIMM (p/n GIGA-XDN256)256MB Gigabyte Laptop 200pin PC2100 SODIMM (p/n GIGA-XDN256)  $9.98
512MB Gigabyte L3 Series 200p PC2100 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDN512)512MB Gigabyte L3 Series 200p PC2100 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDN512)  $13.98
1GB Gigabyte N201 Notebook PC2100 DDR266 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-266-S)1GB Gigabyte N201 Notebook PC2100 DDR266 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-266-S)  $29.98
N512 Notebook PC
256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)  $9.98
512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)  $13.98
1GB Gigabyte N211U Laptop PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-333-S)1GB Gigabyte N211U Laptop PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-333-S)  $19.98
N521A Notebook
256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)  $9.98
512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)  $13.98
1GB Gigabyte N211U Laptop PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-333-S)1GB Gigabyte N211U Laptop PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-333-S)  $19.98
N521U Notebook
256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)  $9.98
512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)  $13.98
1GB Gigabyte N211U Laptop PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-333-S)1GB Gigabyte N211U Laptop PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-333-S)  $19.98
N601 Notebook
256MB Gigabyte Laptop 200pin PC2100 SODIMM (p/n GIGA-XDN256)256MB Gigabyte Laptop 200pin PC2100 SODIMM (p/n GIGA-XDN256)  $9.98
512MB Gigabyte L3 Series 200p PC2100 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDN512)512MB Gigabyte L3 Series 200p PC2100 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDN512)  $13.98
1GB Gigabyte N201 Notebook PC2100 DDR266 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-266-S)1GB Gigabyte N201 Notebook PC2100 DDR266 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-266-S)  $29.98
NB-1401 Notebook PC
256MB Gigabyte Laptop 200pin PC2100 SODIMM (p/n GIGA-XDN256)256MB Gigabyte Laptop 200pin PC2100 SODIMM (p/n GIGA-XDN256)  $9.98
512MB Gigabyte L3 Series 200p PC2100 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDN512)512MB Gigabyte L3 Series 200p PC2100 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDN512)  $13.98
1GB Gigabyte N201 Notebook PC2100 DDR266 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-266-S)1GB Gigabyte N201 Notebook PC2100 DDR266 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-266-S)  $29.98
P2542F Notebook (DDR3-1066MHz)
1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)  $9.98
2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)  $12.98
4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)  $22.89
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
P2542F Notebook (DDR3-1333MHz)
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)  $39.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
P2542F Notebook (DDR3-1600MHz)
4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)  $19.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
P2542F Notebook (DDR3-1866MHz)
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
P2542G Notebook (DDR3-1066MHz)
1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)  $9.98
2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)  $12.98
4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)  $22.89
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
P2542G Notebook (DDR3-1333MHz)
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)  $39.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
P2542G Notebook (DDR3-1600MHz)
4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)  $19.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
P2542G Notebook (DDR3-1866MHz)
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
P2542S Notebook (DDR3-1066MHz)
1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)  $9.98
2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)  $12.98
4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)  $22.89
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
P2542S Notebook (DDR3-1333MHz)
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)  $39.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
P2542S Notebook (DDR3-1600MHz)
4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)  $19.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
Q1000C
512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)  $9.98
1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)  $9.98
2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)  $12.98
Q1088C Notebook (DDR2-533MHz)
256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)  $4.98
512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)  $4.98
1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)  $9.98
2GB Gigabyte PC2-4200 DDR2-533 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-533S)2GB Gigabyte PC2-4200 DDR2-533 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-533S)  $19.98
Q1088C Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)  $14.98
Q1105M
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
Q1441M
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB (1X4GB) Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB (1X4GB) Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
Q1441N
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB (1X4GB) Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB (1X4GB) Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
Q1447M
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB (1X4GB) Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB (1X4GB) Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
Q1447N
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB (1X4GB) Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB (1X4GB) Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
Q1458L Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)  $14.98
Q1458L Notebook (DDR2-800MHz)
512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)  $9.98
1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)  $9.98
2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)  $12.98
Q1458M Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)  $14.98
4GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-667S)4GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-667S)  $79.98
Q1458M Notebook (DDR2-800MHz)
512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)  $9.98
1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)  $9.98
2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)  $12.98
4GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-800-S)4GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-800-S)  $79.98
Q1458V Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)  $14.98
4GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-667S)4GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-667S)  $79.98
Q1458V Notebook (DDR2-800MHz)
512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)  $9.98
1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)  $9.98
2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)  $12.98
4GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-800-S)4GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-800-S)  $79.98
Q1580L
512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)  $9.98
1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)  $9.98
2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)  $12.98
4GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-800-S)4GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-800-S)  $79.98
Q1580M Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)  $14.98
4GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-667S)4GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-667S)  $79.98
Q1580M Notebook (DDR2-800MHz)
512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)  $9.98
1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)  $9.98
2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)  $12.98
4GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-800-S)4GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-800-S)  $79.98
Q1580V Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)  $14.98
4GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-667S)4GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-667S)  $79.98
Q1580V Notebook (DDR2-800MHz)
512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)  $9.98
1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)  $9.98
2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)  $12.98
4GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-800-S)4GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR2-800-S)  $79.98
Q1585M
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB (1X4GB) Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB (1X4GB) Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
Q1585N
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB (1X4GB) Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB (1X4GB) Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
Q1742N Notebook (DDR3-1066MHz)
1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)  $9.98
2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)  $12.98
4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)  $22.89
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
Q1742N Notebook (DDR3-1333MHz)
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)  $39.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
Q1742N Notebook (DDR3-1600MHz)
2GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1600S)2GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1600S)  $12.98
4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)  $19.98
8GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1600S)8GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1600S)  $39.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
Q2005 Notebook
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
T1125M
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
T1125N
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2142 Notebook (DDR3-1066MHz)
1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)  $9.98
2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)  $12.98
4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)  $22.89
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2142 Notebook (DDR3-1333MHz)
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)  $39.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2142 Notebook (DDR3-1600MHz)
2GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1600S)2GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1600S)  $12.98
4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)  $19.98
8GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1600S)8GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1600S)  $39.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2142 Notebook (DDR3-1866MHz)
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2442F (DDR3-1066MHz)
1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)  $9.98
2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)  $12.98
4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)  $22.89
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2442F (DDR3-1333MHz)
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)  $39.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2442F (DDR3-1600MHz)
2GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1600S)2GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1600S)  $12.98
4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)  $19.98
8GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1600S)8GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1600S)  $39.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2442F (DDR3-1866MHz)
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2442N Ultrabook (DDR3-1066MHz)
1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)  $9.98
2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)  $12.98
4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)  $22.89
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2442N Ultrabook (DDR3-1333MHz)
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)  $39.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2442N Ultrabook (DDR3-1600MHz)
2GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1600S)2GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1600S)  $12.98
4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)  $19.98
8GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1600S)8GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1600S)  $39.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2442N Ultrabook (DDR3-1866MHz)
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2442T Ultrabook (DDR3-1066MHz)
1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)  $9.98
2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)  $12.98
4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)  $22.89
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2442T Ultrabook (DDR3-1333MHz)
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)  $39.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2442T Ultrabook (DDR3-1600MHz)
2GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1600S)2GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1600S)  $12.98
4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)  $19.98
8GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1600S)8GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1600S)  $39.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2442T Ultrabook (DDR3-1866MHz)
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2442V Ultrabook (DDR3-1066MHz)
1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)1GB Gigabyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1066S)  $9.98
2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)2GB Gigsbyte PC3-8500 DDR3-1066 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1066-S)  $12.98
4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)4GB Gigabyte EC54, EC58 204-pin PC3-8500 DDR3-1066 SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1066S)  $22.89
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2442V Ultrabook (DDR3-1333MHz)
1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)1GB Gigabyte M1405 PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-1GB-DDR3-1333S)  $9.98
2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)2GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1333S)  $12.98
4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)4GB Gigabyte PC3-10600 DDR3-1333 204-pin SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1333S)  $23.98
8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)8GB Gigabyte PC3-10666 DDR3-1333 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1333S)  $39.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2442V Ultrabook (DDR3-1600MHz)
2GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1600S)2GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR3-1600S)  $12.98
4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)4GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-4GB-DDR3-1600S)  $19.98
8GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1600S)8GB Gigabyte PC3-12800 DDR3-1600 204-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-8GB-DDR3-1600S)  $39.98
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
U2442V Ultrabook (DDR3-1866MHz)
320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)320GB Gigabyte 5400RPM 2.5in SATA HDD (p/n GIGA-320GBSATA15025)  $39.98
250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)250GB Gigabyte HDD 5400RPM SATA (p/n GIGA-250GBSATA15025)  $39.98
80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)80GB Gigabyte SATA 5400RPM 2.5in 9.5mm 15p 1.5Gb/s Hard Disk Drive (p/n GIGA-80GBSATA15025)  $29.98
W251U Notebook (DDR2-533MHz)
256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)  $4.98
512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)  $4.98
1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)  $9.98
W251U Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
W348M (1.0) Notebook (DDR2-533MHz)
256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)  $4.98
512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)  $4.98
1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)  $9.98
2GB Gigabyte PC2-4200 DDR2-533 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-533S)2GB Gigabyte PC2-4200 DDR2-533 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-533S)  $19.98
W348M (1.0) Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)  $14.98
W431U Motherboard
256MB Gigabyte 240-pin PC2-3200 non-ECC DDR2 DIMM (p/n GIGA-XTA256)256MB Gigabyte 240-pin PC2-3200 non-ECC DDR2 DIMM (p/n GIGA-XTA256)  $4.98
512MB Gigabyte A963 Motherboard PC2-3200 non-ECC DIMM (p/n GIGABYTE-512-DDR2-D)512MB Gigabyte A963 Motherboard PC2-3200 non-ECC DIMM (p/n GIGABYTE-512-DDR2-D)  $6.98
1GB Gigabyte PC2-3200 non-ECC non-Registered DIMM (p/n GIGA-XTA1024)1GB Gigabyte PC2-3200 non-ECC non-Registered DIMM (p/n GIGA-XTA1024)  $13.89
W451U Notebook (DDR2-533MHz)
256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)  $4.98
512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)  $4.98
1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)  $9.98
W451U Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
W466U Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)  $14.98
W466U Notebook (DDR2-800MHz)
512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)  $9.98
1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)  $9.98
2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)  $12.98
W468U Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)  $14.98
W468U Notebook (DDR2-800MHz)
512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)  $9.98
1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)  $9.98
2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)  $12.98
W468N (1.0) Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)  $14.98
W468N (1.0) Notebook (DDR2-800MHz)
512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)  $9.98
1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)  $9.98
2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)  $12.98
W511A Notebook
256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)  $9.98
512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)  $13.98
1GB Gigabyte N211U Laptop PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-333-S)1GB Gigabyte N211U Laptop PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-333-S)  $19.98
W511U Notebook
256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)256MB Gigabyte 200pin PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGA-XDP256)  $9.98
512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)512MB Gigabyte Notebook 200pin PC2700 DDR SODIMM (p/n GIGA-XDP512)  $13.98
1GB Gigabyte N211U Laptop PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-333-S)1GB Gigabyte N211U Laptop PC2700 DDR333 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-333-S)  $19.98
W536M (1.0) Notebook (DDR2-533MHz)
256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)  $4.98
512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)  $4.98
1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)  $9.98
2GB Gigabyte PC2-4200 DDR2-533 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-533S)2GB Gigabyte PC2-4200 DDR2-533 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-533S)  $19.98
W536M (1.0) Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)  $14.98
W551N Notebook (DDR2-533MHz)
256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)  $4.98
512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)  $4.98
1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)  $9.98
W551N Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
W551U Notebook (DDR2-533MHz)
256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)  $4.98
512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)  $4.98
1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)  $9.98
W551U Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
W552U Notebook (DDR2-533MHz)
256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)  $4.98
512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)  $4.98
1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)  $9.98
W552U Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)  $14.98
W566N Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)  $14.98
W566N Notebook (DDR2-800MHz)
512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)  $9.98
1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)  $9.98
2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)  $12.98
W566U Notebook (DDR2-533MHz)
256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)256MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM Memory (p/n GIGA-XTG256)  $4.98
512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)512MB Gigabyte Notebook DDR2 SODIMM (p/n GIGA-ADH)  $4.98
1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)1GB Gigabyte W251U Notebook DDR2-533 SODIMM (p/n GIGABYTE-1GB-533-S)  $9.98
2GB Gigabyte PC2-4200 DDR2-533 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-533S)2GB Gigabyte PC2-4200 DDR2-533 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-533S)  $19.98
W566U Notebook (DDR2-667MHz)
256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)256MB (1x256MB) Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGA-BOL)  $4.98
512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)512MB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-667S)  $5.98
1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)1GB Gigabyte Notebook DDR2-667 Memory Upgrade (p/n GIGABYTE-1GB-BJG)  $7.98
2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)2GB Gigabyte PC2-5300 DDR2-667 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-2GB-DDR2-667S)  $14.98
W566U Notebook (DDR2-800MHz)
512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)512MB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SDRAM SODIMM (p/n GIGA-512MB-DDR2-800S)  $9.98
1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)1GB Gigabyte PC2-6400 DDR2-800 200-pin SODIMM (p/n GIGA-1GB-800-S)  $9.98
2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)2GB Gigabyte 200-pin PC2-6400 DDR2-800 SODIMM (p/n GIGA-2GB-800-S)  $12.98
Search By Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z