google ads

IBM WorkPad C505 Memory

Maximum Memory 8MB System Memory, 256MB SD, 128MB MMC
Memory Slots 1 Slot for SD/MMC
non-removable base memory 8MB System Memory
Search By Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z