google ads

NCR RealPOS Series Memory

RealPOS 30 Series 3000
NCR-AJW128MB NCR PC PC2700 DDR-333 184-Pin DIMM (p/n NCR-AJW)NCR-AJW128MB NCR PC PC2700 DDR-333 184-Pin DIMM (p/n NCR-AJW)  $4.98
256MB NCR 184-pin PC2700 DDR333 nonECC DIMM (p/n NCR-ADY)256MB NCR 184-pin PC2700 DDR333 nonECC DIMM (p/n NCR-ADY)  $5.98
512MB NCR 184-pin PC2700 DDR333 nonECC DIMM (p/n NCR-ACA)512MB NCR 184-pin PC2700 DDR333 nonECC DIMM (p/n NCR-ACA)  $11.98
1GB NCR 184-pin PC2700 DDR333 nonECC DIMM (p/n NCR-ADB)1GB NCR 184-pin PC2700 DDR333 nonECC DIMM (p/n NCR-ADB)  $14.98
RealPOS 62
128MB NCR Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-XAE128)128MB NCR Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-XAE128)  $39.98
256MB NCR RealPOS 62, 80, 7456 PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-256MB-PC133-D)256MB NCR RealPOS 62, 80, 7456 PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-256MB-PC133-D)  $9.98
RealPOS 80 Series 3000
128MB NCR Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-XAE128)128MB NCR Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-XAE128)  $39.98
256MB NCR RealPOS 62, 80, 7456 PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-256MB-PC133-D)256MB NCR RealPOS 62, 80, 7456 PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-256MB-PC133-D)  $9.98
512MB NCR 168-pin PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-ACN)512MB NCR 168-pin PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-ACN)  $12.98
RealPOS 80 Series 4000
128MB NCR PC2100 Memory DDR 266 184 Pin DIMM (p/n NCR-ACU)128MB NCR PC2100 Memory DDR 266 184 Pin DIMM (p/n NCR-ACU)  $4.98
256MB NCR 184pin PC2100 DDR266 DIMM (p/n NCR-ADI)256MB NCR 184pin PC2100 DDR266 DIMM (p/n NCR-ADI)  $5.98
512MB NCR 184pin PC2100 DDR266 DIMM (p/n NCR-ACS)512MB NCR 184pin PC2100 DDR266 DIMM (p/n NCR-ACS)  $7.98
1GB NCR PC2100 DDR266 184-pin SDRAM DIMM (p/n NCR-1GB-DDR-266D)1GB NCR PC2100 DDR266 184-pin SDRAM DIMM (p/n NCR-1GB-DDR-266D)  $14.98
RealPOS 80C Series 3000
128MB NCR Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-XAE128)128MB NCR Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-XAE128)  $39.98
256MB NCR RealPOS 62, 80, 7456 PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-256MB-PC133-D)256MB NCR RealPOS 62, 80, 7456 PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-256MB-PC133-D)  $9.98
RealPOS 80C Series 4000
128MB NCR PC2100 Memory DDR 266 184 Pin DIMM (p/n NCR-ACU)128MB NCR PC2100 Memory DDR 266 184 Pin DIMM (p/n NCR-ACU)  $4.98
256MB NCR 184pin PC2100 DDR266 DIMM (p/n NCR-ADI)256MB NCR 184pin PC2100 DDR266 DIMM (p/n NCR-ADI)  $5.98
512MB NCR 184pin PC2100 DDR266 DIMM (p/n NCR-ACS)512MB NCR 184pin PC2100 DDR266 DIMM (p/n NCR-ACS)  $7.98
1GB NCR PC2100 DDR266 184-pin SDRAM DIMM (p/n NCR-1GB-DDR-266D)1GB NCR PC2100 DDR266 184-pin SDRAM DIMM (p/n NCR-1GB-DDR-266D)  $14.98
RealPOS NCR 7448 1000 & 2000 Series
64MB NCR 144-pin PC100 SDRAM SODIMM (p/n NCR-XAH64)64MB NCR 144-pin PC100 SDRAM SODIMM (p/n NCR-XAH64)  $12.89
128MB NCR 7448, 7454, 7455 Laptop PC100 SDRAM SODIMM (p/n NCR-128MB-PC100-S)128MB NCR 7448, 7454, 7455 Laptop PC100 SDRAM SODIMM (p/n NCR-128MB-PC100-S)  $9.98
RealPOS NCR 7452 3500 Series
16MB NCR 72-pin 60ns FPM non-Parity SIMM (p/n NCR-ACY)16MB NCR 72-pin 60ns FPM non-Parity SIMM (p/n NCR-ACY)  $8.98
32MB NCR 72pin 60ns FPM SIMM (p/n NCR-ACL)32MB NCR 72pin 60ns FPM SIMM (p/n NCR-ACL)  $9.98
RealPOS NCR 7452 4000 Series
64MB NCR 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n NCR-XAB64)64MB NCR 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n NCR-XAB64)  $5.98
128MB NCR RealPOS 7452/7460 PC100 SDRAM DIMM (p/n NCR-128MB-PC100-D)128MB NCR RealPOS 7452/7460 PC100 SDRAM DIMM (p/n NCR-128MB-PC100-D)  $7.98
256MB NCR RealPOS 7452/7460 PC100 SDRAM DIMM (p/n NCR-256MB-PC100-D)256MB NCR RealPOS 7452/7460 PC100 SDRAM DIMM (p/n NCR-256MB-PC100-D)  $9.98
256MB NCR Motherboard PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-256MB-PC133-D)256MB NCR Motherboard PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-256MB-PC133-D)  $9.98
RealPOS NCR 7454
64MB NCR 144-pin PC100 SDRAM SODIMM (p/n NCR-XAH64)64MB NCR 144-pin PC100 SDRAM SODIMM (p/n NCR-XAH64)  $12.89
128MB NCR 7448, 7454, 7455 Laptop PC100 SDRAM SODIMM (p/n NCR-128MB-PC100-S)128MB NCR 7448, 7454, 7455 Laptop PC100 SDRAM SODIMM (p/n NCR-128MB-PC100-S)  $9.98
256MB NCR NCR 7454, 7455.Notebook  PC100 SDRAM SODIMM (p/n NCR-256MB-PC100-S)256MB NCR NCR 7454, 7455.Notebook PC100 SDRAM SODIMM (p/n NCR-256MB-PC100-S)  $19.98
RealPOS NCR 7455
64MB NCR 144-pin PC100 SDRAM SODIMM (p/n NCR-XAH64)64MB NCR 144-pin PC100 SDRAM SODIMM (p/n NCR-XAH64)  $12.89
128MB NCR 7448, 7454, 7455 Laptop PC100 SDRAM SODIMM (p/n NCR-128MB-PC100-S)128MB NCR 7448, 7454, 7455 Laptop PC100 SDRAM SODIMM (p/n NCR-128MB-PC100-S)  $9.98
256MB NCR NCR 7454, 7455.Notebook  PC100 SDRAM SODIMM (p/n NCR-256MB-PC100-S)256MB NCR NCR 7454, 7455.Notebook PC100 SDRAM SODIMM (p/n NCR-256MB-PC100-S)  $19.98
RealPOS NCR 7456
128MB NCR Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-XAE128)128MB NCR Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-XAE128)  $39.98
256MB NCR RealPOS 62, 80, 7456 PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-256MB-PC133-D)256MB NCR RealPOS 62, 80, 7456 PC133 SDRAM DIMM (p/n NCR-256MB-PC133-D)  $9.98
RealPOS NCR 7460
64MB NCR 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n NCR-XAB64)64MB NCR 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n NCR-XAB64)  $5.98
128MB NCR RealPOS 7452/7460 PC100 SDRAM DIMM (p/n NCR-128MB-PC100-D)128MB NCR RealPOS 7452/7460 PC100 SDRAM DIMM (p/n NCR-128MB-PC100-D)  $7.98
256MB NCR RealPOS 7452/7460 PC100 SDRAM DIMM (p/n NCR-256MB-PC100-D)256MB NCR RealPOS 7452/7460 PC100 SDRAM DIMM (p/n NCR-256MB-PC100-D)  $9.98
Search By Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z