google ads

Lenovo-IBM Thinkpad T43 2668-1xx (2668 1xx) Memory

Maximum Memory 2GB
Memory Slots 2 (2 banks of 1)
non-removable base memory 0MB
Compatible Models: Thinkpad T43 2668-1AB, 1AH, 1BB, 1BC, 1BH, 1BM, 1CB, 1CC, 1CH, 1CM, 1DM, 1EA, 1EC, 1EF, 1EG, 1EK, 1EM, 1EU, 1EV, 1FA, 1FC, 1FF, 1FG, 1FK, 1FM, 1FU, 1FV.

Search By Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z